اگر اردوغان واقعا به دنبال مبارزه با تروریسم است، باید از ارتش سوریه حمایت کند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی