مقام فلسطینی: مقاومت می‌تواند «معامله قرن» را کنار بزند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی