اعلام مبلغ زکات فطره از سوی آیت الله نوری همدانی

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی