دانلود سخنرانی های حجت الاسلام مسعود عالی با لینک مستقیم

حمایت مالی از شیعه سِی
محبوب ترین سخنرانی های حجت الاسلام مسعود عالی موجود در مرکز دانلود اسلامی شیعه سِی
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش دوم (2/4)42543 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی - شب اول محرم 95 (صوتی)26604 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش اول (2/4)16688 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شفاعت در قیامت15274 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع وفای به عهد در آموزه های دینی (صوتی)13930 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شناخت اهل بیت (ع) (صوتی)13596 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رعایت حقوق مومنان10768 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش چهارم (4/4)9118 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع محبت به اهل بیت (ع)9007 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش سوم (2/4)7849 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع وفای به عهد در آموزه های دینی (تصویری)6952 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش اول (1/4)6874 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش دوم (4/4)6256 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش اول (3/4)5980 بازدید دانلود
جدیدترین سخنرانی های حجت الاسلام مسعود عالی اضافه شده به مرکز دانلود اسلامی شیعه سِی
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع وفای به عهد در آموزه های دینی (تصویری)6952 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع وفای به عهد در آموزه های دینی (صوتی)13930 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شناخت اهل بیت (ع) (تصویری)4366 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شناخت اهل بیت (ع) (صوتی)13596 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رعایت حقوق مومنان10768 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (9/9)5954 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (8/9)4645 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (7/9)2847 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (6/9)2727 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (5/9)2738 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (4/9)2787 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (3/9)2775 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (2/9)2956 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (1/9)5142 بازدید دانلود
برخی دیگر از سخنرانی های حجت الاسلام مسعود عالی مرکز دانلود اسلامی شیعه سِی
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع وفای به عهد در آموزه های دینی (صوتی)13930 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع وفای به عهد در آموزه های دینی (تصویری)6952 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع اخلاق بندگی (6/9)1539 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش دهم (3/4)1116 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع عهد و پیمان با ولایت1229 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش سوم (1/4)2360 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع امامت و ولایت، مهمترین آموزه شیعه (تصویری)2120 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش چهارم (4/4)9118 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش پنجم (3/4)1154 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش پنجم (2/4)1181 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع اخلاق بندگی (9/9)1551 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع معرفت نسبت به اهل بیت (ع)2899 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (4/9)2787 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش هشتم (4/4)1055 بازدید دانلود

فهرست سخنرانی های حجت الاسلام مسعود عالی موجود در مرکز دانلود اسلامی شیعه سِی

سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (5/9)
حجم: 20.76 مگابایت - نوع فایل: MP3 (تعداد بازدید: 2738)

دانلود جلسه پنجم سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی درباره شیعه در قرآن کریم - مجتمع فرهنگی رضوان اصفهان - محرم و صفر 95


سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (6/9)
حجم: 8.21 مگابایت - نوع فایل: MP3 (تعداد بازدید: 2727)

دانلود جلسه ششم سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی درباره شیعه در قرآن کریم - مجتمع فرهنگی رضوان اصفهان - محرم و صفر 95


سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (7/9)
حجم: 18.82 مگابایت - نوع فایل: MP3 (تعداد بازدید: 2847)

دانلود جلسه هفتم سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی درباره شیعه در قرآن کریم - مجتمع فرهنگی رضوان اصفهان - محرم و صفر 95


سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (8/9)
حجم: 17.98 مگابایت - نوع فایل: MP3 (تعداد بازدید: 4645)

دانلود جلسه هشتم سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی درباره شیعه در قرآن کریم - مجتمع فرهنگی رضوان اصفهان - محرم و صفر 95


سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (9/9)
حجم: 13.48 مگابایت - نوع فایل: MP3 (تعداد بازدید: 5954)

دانلود جلسه نهم سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی درباره شیعه در قرآن کریم - مجتمع فرهنگی رضوان اصفهان - محرم و صفر 95


سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رعایت حقوق مومنان
حجم: 17.71 مگابایت - نوع فایل: MP3 (تعداد بازدید: 10768)

دانلود سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی درباره رعایت حقوق مومنان


سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شناخت اهل بیت (ع) (صوتی)
حجم: 11.93 مگابایت - نوع فایل: MP3 (تعداد بازدید: 13596)

دانلود صوت سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی درباره شناخت اهل بیت (علیهم السلام)


سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شناخت اهل بیت (ع) (تصویری)
حجم: 206.26 مگابایت - نوع فایل: MP4 (تعداد بازدید: 4366)

دانلود فیلم سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی درباره شناخت اهل بیت (علیهم السلام)


سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع وفای به عهد در آموزه های دینی (صوتی)
حجم: 14.78 مگابایت - نوع فایل: MP3 (تعداد بازدید: 13930)

دانلود صوت سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی درباره وفای به عهد در آموزه های دینی


سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع وفای به عهد در آموزه های دینی (تصویری)
حجم: 258.04 مگابایت - نوع فایل: MP4 (تعداد بازدید: 6952)

دانلود فیلم سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی درباره وفای به عهد در آموزه های دینی