دانلود سخنرانی های حجت الاسلام مسعود عالی با لینک مستقیم

حمایت مالی از شیعه سِی
محبوب ترین سخنرانی های حجت الاسلام مسعود عالی موجود در مرکز دانلود اسلامی شیعه سِی
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش دوم (2/4)69913 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی - شب اول محرم 95 (صوتی)41390 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شفاعت در قیامت31145 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شناخت اهل بیت (ع) (صوتی)29071 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش اول (2/4)25504 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع وفای به عهد در آموزه های دینی (صوتی)24259 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رعایت حقوق مومنان21016 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع محبت به اهل بیت (ع)15678 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع اخلاق بندگی (1/9)13479 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش چهارم (4/4)12386 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع وفای به عهد در آموزه های دینی (تصویری)11747 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (9/9)11447 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش سوم (2/4)11333 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش اول (1/4)11034 بازدید دانلود
جدیدترین سخنرانی های حجت الاسلام مسعود عالی اضافه شده به مرکز دانلود اسلامی شیعه سِی
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع وفای به عهد در آموزه های دینی (تصویری)11747 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع وفای به عهد در آموزه های دینی (صوتی)24259 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شناخت اهل بیت (ع) (تصویری)7468 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شناخت اهل بیت (ع) (صوتی)29071 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رعایت حقوق مومنان21016 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (9/9)11447 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (8/9)7701 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (7/9)4568 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (6/9)4558 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (5/9)4367 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (4/9)4659 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (3/9)4537 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (2/9)4654 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (1/9)8515 بازدید دانلود
برخی دیگر از سخنرانی های حجت الاسلام مسعود عالی مرکز دانلود اسلامی شیعه سِی
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش هشتم (1/4)1806 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش هفتم (3/3)1713 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش چهارم (1/4)3068 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش دوم (4/4)8620 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه با خداوند و اولیاء الهی - بخش سوم (2/4)11333 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع عفت و پاکدامنی در زمان قدرت بر گناه8299 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع نفخ صور3241 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع حوادث بعد از نفخ صور3039 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (3/9)4537 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع محبت به اهل بیت (ع)15678 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (2/9)4654 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شیعه در قرآن (4/9)4659 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع اخلاق بندگی (6/9)3105 بازدید دانلود
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شفاعت در قیامت31145 بازدید دانلود

فهرست سخنرانی های حجت الاسلام مسعود عالی موجود در مرکز دانلود اسلامی شیعه سِی

سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع در امان بودن از ترس قیامت
حجم: 21.25 مگابایت - نوع فایل: MP3 (تعداد بازدید: 3806)

دانلود سخنرانی حجه الاسلام مسعود عالی درباره در امان بودن از ترس قیامت


سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع حوادث بعد از نفخ صور
حجم: 17.43 مگابایت - نوع فایل: MP3 (تعداد بازدید: 3039)

دانلود سخنرانی حجه الاسلام مسعود عالی درباره حوادث بعد از نفخ صور


سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع نفخ صور
حجم: 19.08 مگابایت - نوع فایل: MP3 (تعداد بازدید: 3241)

دانلود سخنرانی حجه الاسلام مسعود عالی درباره نفخ صور


سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شفاعت در قیامت
حجم: 23.36 مگابایت - نوع فایل: MP3 (تعداد بازدید: 31145)

دانلود سخنرانی حجه الاسلام مسعود عالی درباره شفاعت در قیامت


سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع مردم و تبعیت از امام
حجم: 6.62 مگابایت - نوع فایل: MP3 (تعداد بازدید: 2576)

دانلود سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی درباره مردم و تبعیت از امام - سخنرانی قبل از دعای ندبه - 86/10/14


سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع عهد و پیمان با ولایت
حجم: 5.6 مگابایت - نوع فایل: MP3 (تعداد بازدید: 2235)

دانلود سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی درباره عهد و پیمان با ولایت - دهه فاطمیه


سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع معرفت نسبت به اهل بیت (ع)
حجم: 4.09 مگابایت - نوع فایل: MP3 (تعداد بازدید: 5011)

دانلود سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی درباره معرفت نسبت به اهل بیت (علیهم السلام) - دهه فاطمیه


سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع محبت به اهل بیت (ع)
حجم: 4.82 مگابایت - نوع فایل: MP3 (تعداد بازدید: 15678)

دانلود سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی درباره محبت به اهل بیت (علیهم السلام) - دهه فاطمیه


سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع رابطه خداوند و ائمه اطهار با انسان
حجم: 6.33 مگابایت - نوع فایل: MP3 (تعداد بازدید: 4259)

دانلود سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی درباره رابطه خداوند و ائمه اطهار با انسان - دهه فاطمیه


سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع اخلاق بندگی (1/9)
حجم: 6.02 مگابایت - نوع فایل: MP3 (تعداد بازدید: 13479)

دانلود بخش اول سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی درباره اخلاق بندگی