من عاشق امام سجاد (ع) هستم | شیعه سِی

منوی ناوبری برگه ها

شیعه سِی: اولین سامانه پرسش و پاسخ دینی ؛ بپرسید، دانستن حق ماست

منوی ناوبری دسته ا

من عاشق امام سجاد (ع) هستم

کمپین من عاشق امام سجاد (ع) هستم

من عاشق امام سجاد (ع) هستم

  

**your signature**

3 signatures = 0% of goal
0
1,000

این کمپین را به اشتراک بگذارید:

   

من عاشق امام سجادم…

فهرست عاشقان
3 رامین تکین فردیس کرج ایران دی ۱۲, ۱۳۹۴
2 امیرحسن ریاضی کابل افغانستان مرداد ۲۵, ۱۳۹۴
1 العبد الاحقر قم ایران مرداد ۲۲, ۱۳۹۴

من عاشق امام سجاد (ع) هستم
امتیاز دهید

تا مهمانی خدا...