کمپین من عاشق قرآن هستم | شیعه سِی

منوی ناوبری برگه ها

شیعه سِی: اولین سامانه پرسش و پاسخ دینی ؛ بپرسید، دانستن حق ماست

منوی ناوبری دسته ا

من عاشق قرآن هستم

کمپین من عاشق قرآن هستم

من عاشق قرآن هستم

  

[your signature]

4 signatures = 0% of goal
0
1,000

این کمپین را به اشتراک بگذارید:

   

من عاشق قرآنم…

فهرست عاشقان
4 hamed puor tabriz Iran اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶
3 رامین تکین فردیس کرج ایران دی ۱۲, ۱۳۹۴
2 مصژفی یعقوبی Mashhad Iran مرداد ۲۴, ۱۳۹۴
1 العبد الاحقر قم ایران مرداد ۲۲, ۱۳۹۴

من عاشق قرآن هستم
5 از 1 رای داده شده

به اشتراک بگذارید...Share on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterDigg thisPin on PinterestShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page
تا اربعین...