فرمانده سپاه نینوا: ۱۵۰۰ گروه جهادی و ۷۵۰ روحانی به مردم سیل زده گلستان خدمت کردند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی