۲۰ هزار قمی به مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی اعزام می شوند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی