دیدار صمیمی رئیس جمهور با علما و فرهیختگان اهل سنت

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی