اگر کسی متوجه عمل خلاف عفت زن شوهرداری شده، اما می‌داند که در صورت اطلاع به شوهرش، قتل و درگیری پیش خواهد آمد، چه وظیفه‌ای دارد؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی