اذعان ترامپ به نقش «سفیدبرتر انگاری» در حمله تروریستی نیوزلند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی