فیلم کامل حمله تروریستی به مسجدی در نیوزیلند 

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی