روحانی: مجامع جهانی و کشورهای اسلامی حامیان پیدا و پنهان این اقدامات را رسوا سازند/ پوشش خبری غیرانسانی این جنایت از سوی برخی رسانه‌های مدعی در غرب، سند دیگری بر نژادپرستی آن‌هاست

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی