سازمان ملل حمله تروریستی به مسلمانان نیوزلند را محکوم کرد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی