۱۳ کشته و زخمی براثر انفجار تروریستی در پاکستان

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی