ایران اقدام تروریستی در نیوزیلند را به شدت محکوم کرد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی