جروزالم‌ پست: سخنگوی نجباء با یگان «آزادسازی جولان» اسرائیل را تهدید کرد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی