مراسم چهلمین روز درگذشت عضو ایرانی مجمع برگزار شد/ خرسند: حبیبی چهل سال در مناصب مهم خدمت کرد، اما هنگام فوت جز یک واحد آپارتمان چیزی نداشت

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی