حضرت آیت الله بشیر نجفی در دیدار روحانی: بدون قدرت و ثبات در عراق، منطقه نیز رنگ ثبات را نخواهد دید

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی