فرق جمله «الْفَائِتَ‏ عَنِ‏ اللِّحَاقِ» در زیارت‌نامه پیامبر(ص) و جمله «أَنْ‏ تُلْحِقَنَا بِتَصْدِیقِنَا» در زیارت‌نامه حضرت زهرا(س) چیست؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی