کبوتری گرسنه و تشنه که صاحبش را نمی‌شناختم به خانه ما آمد و به او آب و غذا دادم. آیا باید به دنبال صاحبش بگردم و یا می‌توانم او را برای خودم بردارم؟!

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی