آیا مواردی وجود دارد که صفت «تکبر»، ویژگی اخلاقی مثبتی برای انسانها به شمار آید؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی