با توجه به گرایش‌های عرفانی - کلامی حافظ شیرازی، آیا می‌توان او را شیعه دانست؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی