توافق نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي در خصوص صدور مجوز مؤسسات قرآني مردمي رسماً ابلاغ شد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی