ظاهر قرآن نشانگر آن است که ابتدا پیامبر اسلام(ص) به زینب همسر زید علاقه‌مند شد و سپس زید او را طلاق داد! این موضوع با توجه به معصوم بودن پیامبر، چگونه توجیه‌پذیر است؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی