برای انتقال فرهنگ و روحیه انقلابی به نسل جدید، از اهداف و آرمان‌ها بگویید؛ بسنده کردن به ذکر تاریخ گذشته و گذشتگان خطاست.

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی