پیام قدردانی رییس جمهور: بی‌شک این حضور پر معنا و آگاهانه، وظیفه مسوولان کشور را مضاعف کرد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی