والورده: نیمه اول مقابل بیلبائو بد بودیم/ اگر برنامه هایم اجرا شود، قهرمان می شویم

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی