گزارش تصویری: حضور مردم و مسئولین در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه تهران

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی