الجبیر مدعی بی اطلاعی عربستان از محل جسد خاشقجی شد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی