مراسم تودیع و معارفه رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می شود

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی