درگیری شدید نیروهای دموکراتیک سوریه و عناصر داعش در شرق سوریه

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی