صدور حکم اعدام برای دو تروریست تکفیری دیگر در اردن

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی