اعلام آمادگی رئیس جمهور افغانستان برای بازگشایی دفتر طالبان در کابل

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی