آیا پیامبر اسلام(ص) دستور داد تا کاروان قریش را که از کنار مدینه می‌گذشت مصادره کنند؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی