عمامه گذاری عده ای از طلاب توسط آیت الله وحید خراسانی در روز میلاد حضرت زینب

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی