فتاوای آیت الله العظمی خوئی (قدس سره) در مورد بقا بر تقلید میت

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی