چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن در بخش معارفی مرحله استانی برگزار شد.

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی