آیت الله مکارم شیرازی: خشونت در اسلام وجود ندارد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی