فتوای عجیب مفتی وهابی به درخواست بن سلمان / معامله شراب و ایجاد مراکز فحشاء در ممالک اسلامی جایز است!

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی