۱۲ کشته در انفجار انتحاری در گردهمایی انتخاباتی در پاکستان

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی