عربستان به دنبال حذف طالبان از معادلات افغانستان/ جایگزینی داعش، منطقه را به آتش می کشد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی