استفاده از ادكلن ‏خارجى كه مقدارى الكل در آن بكار رفته چگونه است؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی