مدیرکل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش به فارس خبر داد شرکت 7 میلیون دانش آموز در مسابقات قرآنی

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی