با حضور 264 برگزیده استانی، آزمون معارف قرآن کریم در کرمان برگزارشد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی