با حضور ۲۶۴ برگزیده استانی، آزمون معارف قرآن کریم در کرمان برگزارشد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی