نشست توجیهی_آموزشی کاروان قرآنی حج تمتع سال 97 برگزار شد.

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی