تصمیم گرفتم دینم را عوض کنم. ما مسلمانیم، نماز و روزه و احکام حلال و حرام داریم و این همه مشکلات! چرا ما را با اقتصاد امریکا و اروپا مقایسه نمی‌کنند و با نماز و روزه آنها مقایسه می‌کنند ...؟! حال می‌خواهم قبل از تعویض مشاوره انجام دهم و اگر قانع نشدم، تغی

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی