غروی: دل مردم را خالی نکنید، الان وقت پرداختن به اختلاف سلیقه ها نیست

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی